Gondelvaart Ons verhaal

Gondelvaart Belt- Schutsloot is een fantastisch schouwspel op het water in een sprookjesachtige omgeving waar ieder jaar meer dan 15.000 bezoekers op af komen.

De door Belt- Schutsloot varende huizenhoge gondels, van zo’n 12 tot 14 meter lengte, worden onderverdeeld in drie categorieën: allegorische gondels, bloemengondels en jeugdgondels. De gondels beelden een onderwerp uit en zijn voorzien van sfeervolle verlichting en technische hoogstandjes. De muziek en goede figuratie maken het verhaal compleet.

De afvaart van de Gondelvaart is vrijdag 9 augustus 2024 om 19.30 Aansluitend wordt op het Kleine Belterwijde een groots vuurwerk ontstoken dat de gondels extra in de schijnwerpers zet.

Naast de gondels kan er ook genoten worden van de vele verlichte tuinen in het dorp. Deze verlichte tuinen geven de gondelvaart een sprookjesachtig aanzien.

De avond kan gezellig afgesloten worden op de kermis en/of in de feesttent.
In het dorp kan gratis geparkeerd worden.


Gondelvaart geschiedenis

Een groot feest barstte los toen in de dagen na 31 januari 1938 het nieuws zich verspreidde dat er een prinsesje geboren was. Met Beatrix, het eerste kind van prinses Juliana en prins Bernhard, was er een toekomstige troonopvolgster. Het voortbestaan van de monarchie was daarmee voor lange tijd veiliggesteld. Overal in de regio luidden de klokken, kinderen verlieten juichend de school, vlaggen gingen in top en feestelijke optochten met medewerking van de plaatselijke fanfare vonden plaats.

Christelijke Oranjevereniging
In deze feestvreugde gingen de inwoners van het waterdorp Belt-Schutsloot over tot de oprichting van een lokale Christelijke Oranjevereniging (COV). Op de eerste vergadering op vrijdagavond 18 februari 1938 werd een bestuur geformeerd en gaven zich van de 50 aanwezigen direct 48 personen als lid op. De contributie bedroeg voor hoofden van gezinnen f 0,15 per maand, terwijl overige gezinsleden en alleenstaanden f0,10 per maand betaalden. De COV stelde zich als doel "om door het organiseren van Oranjefeesten op Nationale dagen, en door het beleggen van bijeenkomsten als mede door andere geoorloofde middelen leiding te geven aan de volksuiting van sympathie voor en verknochtheid aan het huis van Oranje".

Gondelvaart
Belt-Schutsloot had tot eind jaren '50 geen vaste doorgaande weg en vrijwel al het vervoer gebeurde over water, net als in Giethoorn. Daar gingen vanaf het begin van de 20ste eeuw de kinderen op de eerste schooldag, begin september, op versierde en verlichte boten naar school. Nadat in 1929 de grachten waren uitgebaggerd, ontstond er een onderlinge competitie met de mooist versierde gondels. Waarschijnlijk hierdoor geïnspireerd organiseerde de Oranjevereniging in Belt-Schutsloot een zomeractiviteit ter ere van de verjaardag van koningin Wilhelmina. De eerste Beltiger gondelvaart in 1938 bestond uit twee boten, één met de schoolkinderen en de ander met de leden van muziekvereniging Excelsior. Men voer vanaf de school 's ochtends en 's avonds de route die nu nog steeds gevaren wordt, plus een extra ronde bij 't Oostende.

Bokkentrekkers
De oorlogsjaren 1940-1945 brachten een abrupt einde aan de gondelvaart. Na de Bevrijding stond het dorpsfeest echter snel weer op de agenda. Onderwerpen als "Den Vaderlant Ghetrouwe" en "Nederlandsch Historie" werden op de gondels uitgebeeld, waarbij de liefde voor het vorstenhuis zo kort na de oorlog duidelijk naar voren kwam. Aangezien de bodem van de Schutsloot nogal modderig was, kon men de boten niet met vaarbomen voortbewegen. Zodoende werden jaarlijks zogeheten "bokkentrekkers" aangesteld, sterke jonge mannen die de vaartuigen met touwen voorttrokken. Tussen de rondvaarten in hield men volksspelen, waar het hele dorp aan mee kon doen.

20.000 bezoekers
De gondels werden in de loop der jaren steeds groter en beeldden diverse taferelen uit. Aanvankelijk werden ze in één dag opgebouwd, omdat een bok niet langer van de boeren kon worden geleend. De versierselen bestonden veelal uit linten, papier, groendecoratie en hout. Later experimenteerde men met nieuwe materialen en duurde het bouwproces langer. Na de opening van de Belterweg in 1959 werd Belt-Schutsloot beter bereikbaar en kwamen er steeds meer toeschouwers. De eerste met dahlia's versierde bloemengondels deden eind jaren '70 hun intrede. Sinds de jaren '80 trekt het evenement jaarlijks tussen de 15- en 20.000 bezoekers. In 1995 kwam er zelfs een pendeldienst die het publiek vanaf de Blauwe Handseweg naar Belt-Schutsloot kon brengen. De laatste jaren varen er tussen de tien en dertien gondels mee tijdens de gondelvaart. Het dorpsfeest, dat ooit zo klein begon, is tegenwoordig niet meer weg te denken en maakt vast deel uit van de feestcultuur.

Trotse sponsors

cheveron-right facebook instagram